Technologie
Papy termozgrzewalne
System Icopal

1. Pokrycie jednowarstwowe, zgrzewalne, docieplone płytami termoizolacyjnymi z welny mineralnej, na podłożu betonowym

Uwagi: nachylenie powyżej 3-20%.
Przeznaczenie: Izolacja termiczna i przeciwwodna na dachu nowego obiektu.

 1. Podłoże betonowe
 2. Betonowa warstwa spadkowa zagruntowana roztworem asfaltowym (Icopal Water Primer, Icopal Primer Classic, Siplast Primer).
 3. Paroizolacja zgrzewalna bitumiczna FOALBIT AL S40.
 4. Klej bitumiczny KB MONROCK.
 5. Płyta termoizolacyjna MONROCK MAX ICOBIT.
 6. Papa do pokryć jednowarstwowych MONODACH WM, MONOLight lub MONO 501.

2. Pokrycie jednowarstwowe, zgrzewalne, docieplone płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej, na podłożu z blachy trapezowej

Uwagi: nachylenie powyżej 3-20%.
Przeznaczenie: Izolacja termiczna i przeciwwodna na dachu nowego obiektu z podłożem z blachy trapezowej.

 1. Podłoże z blachy trapezowej zagruntowane roztworem asfaltowym (Icopal Primer Classic,
  Siplast Primer).
 2. Paroizolacja zgrzewalna bitumiczna FOALBIT
  AL S40 (opcjonalnie).
 3. Klej bitumiczny KB MONROCK (klejenie do paroizolacji) lub poliuretanowy KP MONROCK
  (klejenie do blachy).
 4. Płyta termoizolacyjna MONROCK MAX ICOBIT.
 5. Papa do pokryć jednowarstwowych MONODACH WM, MONOLight lub MONO 501.

3. Pokrycie jednowarstwowe, zgrzewalne, docieplenie z płyt styropianowych laminowanych papą, podłoże z betonu

Uwagi: nachylenie powyżej 3-20%.
Przeznaczenie: Izolacja termiczna i przeciwwodna układana na podłożu betonowym. Nowy obiekt.

 1. Podłoże – beton zagruntowany roztworem asfaltowym (Icopal Water Primer, Icopal Primer Classic, Siplast Primer).
 2. Paroizolacja bitumiczna zgrzewalna (FOALBIT AL S40).
 3. Klej bitumiczny dopuszczony do stosowania w obecności styropianu.
 4. Izolacja termiczna — płyta PSK lub PSK2.
 5. Papa wierzchniego krycia stosowana jednowarstwowo (MONODACH WM, MONOLight lub MONO 501).

4. Pokrycie jednowarstwowe, zgrzewalne, docieplenie płytami styropianowymi laminowanymi, na podłożu betonowym

Uwagi: nachylenie powyżej 20%.
Przeznaczenie: Izolacja termiczna i przeciwwodna dla dachu o dużym nachyleniu. Nowy obiekt.

 1. Podłoże – beton zagruntowany roztworem asfaltowym (Icopal Water Primer, Icopal Primer Classic, Siplast Primer).
 2. Paroizolacja bitumiczna zgrzewalna (FOALBIT AL S40).
 3. Element oporowy.
 4. Klej bitumiczny dopuszczony do stosowania w obecności styropianu (płyta PSK) lub lepik asfaltowy na gorąco (płyta PSK2).
 5. Izolacja termiczna — płyta PSK lub PSK2.
 6. Papa wierzchniego krycia stosowana jednowarstwowo (MONODACH WM, MONOLight lub MONO 501).
 7. Mocowanie mechaniczne pokrycia.
 8. Element oporowy.
 9. Mocowanie elementów oporowych.

5. Pokrycie jednowarstwowe, zgrzewalne, docieplenie z płyt styropianowych laminowanych papą, podłoże z blachy trapezowej

Uwagi: nachylenie 3-20%.
Przeznaczenie: Izolacja termiczna i przeciwwodna układana na blasze trapezowej. Nowy obiekt. Rozwiązanie to nie pociąga za sobą perforacji blachy trapezowej.

 1. Podłoże – blacha trapezowa zagruntowana roztworem asfaltowym (Icopal Primer Classic, Siplast Primer).
 2. Paroizolacja bitumiczna zgrzewalna (FOALBIT AL S40).
 3. Klej bitumiczny dopuszczony do stosowania w obecności styropianu.
 4. Izolacja termiczna — płyta PSK lub PSK2.
 5. Papa wierzchniego krycia stosowana jednowarstwowo (MONODACH WM, MONOLight lub MONO 501).

6. Pokrycie jednowarstwowe, zgrzewalne, bez docieplenia, podłoże z betonu.

Uwagi: nachylenie 3-20%.
Przeznaczenie: Izolacja przeciwwodna układana na podłożu betonowym. Nowy obiekt.

 1. Podłoże – beton zagruntowany roztworem asfaltowym (Icopal Water Primer, Icopal Primer Classic, Siplast Primer).
 2. Papa wierzchniego krycia stosowana jednowarstwowo (MONODACH WM, MONOLight lub MONO 501).

7. Pokrycie jednowarstwowe, zgrzewalne, wentylowane, bez docieplenia, podłoże z betonu

Uwagi: nachylenie 3-20%.
Przeznaczenie: Izolacja przeciwwodna nowego obiektu.

 1. Podłoże – beton zagruntowany roztworem asfaltowym (Icopal Water Primer, Icopal Primer Classic, Siplast Primer).
 2. Papa perforowana PP 50/700.
 3. Papa wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokryć dachowych (MONODACH WM, MONOLight lub MONO 501).
 4. Kominek wentylacyjny.
 5. Uszczelniacz trwaleplastyczny.

8. Pokrycie dwuwarstwowe, zgrzewalne, docieplone płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej, na podłożu z betonu

Uwagi: nachylenie 3-20%.
Przeznaczenie: Izolacja termiczna i przeciwwodna na dachu nowego obiektu.

 1. Podłoże betonowe.
 2. Betonowa warstwa spadkowa zagruntowana roztworem asfaltowym (Icopal Water Primer, Icopal Primer Classic, Siplast Primer).
 3. Paroizolacja zgrzewalna bitumiczna FOALBIT AL S40.
 4. Klej bitumiczny KB MONROCK.
 5. Płyta termoizolacyjna MONROCK MAX ICOBIT.
 6. Papa podkładowa np. EXTRADACH PF PYE PV 200 S5.
 7. Papa wierzchniego krycia np. POLBIT WF PYE PV 250 S5.

9. Pokrycie dwuwarstwowe, zgrzewalne, docieplone płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej, na podłożu z blachy trapezowej

Uwagi: nachylenie 3-20%.
Przeznaczenie: Izolacja termiczna i przeciwwodna na dachu nowego obiektu z podłożem z blachy trapezowej.

 1. Podłoże z blachy trapezowej zagruntowane roztworem asfaltowym (Icopal Water Primer, Icopal Primer Classic, Siplast Primer).
 2. Paroizolacja zgrzewalna bitumiczna FOALBIT AL S40.
 3. Klej bitumiczny KB MONROCK (klejenie do paroizolacji) lub poliuretanowy KP MONROCK (klejenie do blachy).
 4. Płyta termoizolacyjna MONROCK MAX ICOBIT.
 5. Papa podkładowa (np. EXTRADACH PF PYE PV 200 S5).
 6. Papa wierzchniego krycia (np. POLBIT WF PYE PV 250 S5).

10. Pokrycie dwuwarstwowe, zgrzewalne, docieplenie z płyt styropianowych laminowanych papą, podłoże z betonu.

Uwagi: nachylenie 3-20%.
Przeznaczenie: Izolacja termiczna i przeciwwodna układana na podłożu betonowym. Nowy obiekt. Zastosowanie w obiektach wymagających szczególnego zabezpieczenia, a także na innych
dachach, w miejscach szczególnie zagrożonych (np. koryta rozprowadzające do wpustów dachowych).

 1. Podłoże – beton zagruntowany roztworem asfaltowym (Icopal Water Primer, Icopal Primer Classic, Siplast Primer).
 2. Paroizolacja bitumiczna zgrzewalna (FOALBIT AL S40).
 3. Klej bitumiczny dopuszczony do stosowania w obecności styropianu.
 4. Izolacja termiczna — płyta PSK lub PSK2.
 5. Papa podkładowa np. ZDUNBIT PF.
 6. Papa wierzchniego krycia (np. POLBIT EXTRA WF).

11. Pokrycie dwuwarstwowe, zgrzewalne, docieplenie z płyt styropianowych laminowanych papą, podłoże z blachy trapezowej

Uwagi: nachylenie 3-20%.
Przeznaczenie: Izolacja termiczna i przeciwwodna układana na podłożu z blachy trapezowej. Nowy obiekt.

 1. Podłoże – blacha trapezowa gruntowana roztworem asfaltowym (Icopal Water Primer, Icopal Primer Classic, Siplast Primer).
 2. Paroizolacja bitumiczna zgrzewalna (FOALBIT AL S40).
 3. Klej bitumiczny dopuszczony do stosowania w obecności styropianu.
 4. Izolacja termiczna – płyta PSK lub PSK2.
 5. Papa podkładowa (np. ZDUNBIT PF, GLASBIT G200 S40, inne).
 6. Papa wierzchniego krycia (np. POLBIT EXTRA WF,
  EXTRADACH WF PYE PV 200 S5).

12. Pokrycie dwuwarstwowe, zgrzewalne, bez docieplenia, podłoże z betonu

Uwagi: nachylenie 3-20%.
Przeznaczenie: Izolacja przeciwwodna układana na podłożu betonowym. Nowy obiekt.

 1. Podłoże – beton zagruntowany roztworem asfaltowym (Icopal Water Primer, Icopal Primer
  Classic, Siplast Primer).
 2. Papa podkładowa np (HYDROBIT V60 S35).
 3. Papa wierzchniego krycia (np. POLBIT EXTRA
  WF, EXTRADACH WF PYE PV 200 S5 lub ZDUNBIT WF).

13. Pokrycie dwuwarstwowe, zgrzewalne, wentylowane, bez docieplenia, podłoże z betonu

Uwagi: nachylenie 3-20%.
Przeznaczenie: Izolacja przeciwwodna nowego obiektu.

 1. Podłoże- beton zagruntowany roztworem asfaltowym (Icopal Water Primer, Icopal Primer Classic, Siplast Primer).
 2. Papa perforowana PP 50/700.
 3. Papa podkładowa (np. JUNIOR PF, HYDROBIT V60 S35, TOP-BIT PF, EXTRADACH PF PYE PV 200 S5).
 4. Papa wierzchniego krycia (np. POLBIT WF PYE PV250 S5, POLBIT EXTRA WF, EXTRADACH WF PYE PV 200 S5).
 5. Kominek wentylacyjny.
 6. Uszczelniacz trwaleplastyczny.

14. Renowacja istniejącego pokrycia dachowego: Pokrycie jednowarstwowe zgrzewalne na podłożu z płyt styropianowych laminowanych klejonych do starych warstw papowych z odpowietrzeniem podłoża

Uwagi: nachylenie 3-20%.
Przeznaczenie: Renowacja istniejącego pokrycia papowego z pozostawieniem starych warstw papowych. Wykonanie izolacji termicznej.

 1. Podłoże – beton.
 2. Istniejące pokrycie papowe zagruntowane środkiem gruntującym (Icopal Water Primer, Icopal Primer Classic, Siplast Primer).
 3. Klej bitumiczny (lepik asfaltowy na gorąco).
 4. Izolacja termiczna – płyta PSK2.
 5. Papa wierzchniego krycia stosowana jednowarstwowo (MONODACH WM, MONOLight lub MONO 501).
 6. Kominek wentylacyjny.
 7. Uszczelniacz trwale plastyczny.

15. Renowacja istniejącego pokrycia dachowego z pap z zastosowaniem papy jednowarstwowej zgrzewalnej i systemu wentylacji podłoża

Uwagi: nachylenie 3-20%.
Przeznaczenie: Renowacja istniejącego pokrycia papowego

 1. Podłoże – betonowe.
 2. Istniejące pokrycie papowe oczyszczone i zagruntowane (Icopal Water Primer, Icopal Primer Classic, Siplast Primer).
 3. Papa perforowana PP 50/700.
 4. Papa wierzchniego krycia (np. POLBIT WF PYE PV250 S5, POLBIT EXTRA WF, EXTRADACH WF PYE PV 200 S5,
  MONOLight).
 5. Kominek wentylacyjny.
 6. Uszczelniacz trwaleplastyczny.
więcej na: www.icopal.pl
Zaufali nam
Copyright © 2016 Staniszewski