Technologie
Folie PVC
System Protan

Standardowa zakładka Protan do montażu mechanicznego

System standardowej zakładki służy do łączenia z podłożem membran Protan SE/FP o podstawowej szerokości rolki. Pojedynczy arkusz łączy się z podłożem równolegle do dłuższej krawędzi folii łącznikami mechanicznymi, a następnie przykrywa się tak wykonane połączenie kolejnym arkuszem i zgrzewa. Każda podłużna zakładka powinna mieć 130 mm szerokości dla membrany o szerokości 1 m, lub 140 mm dla membrany o szerokości 2 m.

Krawędź zakładki wykańczana jest półautomatyczną zgrzewarką wykonującą jednorodne zgrzewy o szerokości 40 mm, które są wytrzymalsze od samej Każda rolka posiada oznaczenia wskazujące linie montażu membrany, łączników mechanicznych oraz szerokość wykonania zakładki.

Łączniki mechaniczne rozmieszcza się wewnątrz zakładek, w rozstawach zgodnych z projektem połączeń (opartych na normie obciążenia wiatrem).
Połączenia powinny być wykonywane w miejscach fabrycznie oznaczonych, w minimalnej odległości 30 mm od podłużnej krawędzi materiału.

System ukrytego mocowania Protan Secret Fix dla montażu mechanicznego

System ukrytego mocowania Protan Secret Fix został zaprojektowany w celu przeniesienia ssania wiatru na konstrukcje. Łączniki nie są jedynie rozmieszczone wzdłuż krawędzi brzegu, tak jak to jest wykonane w systemie standardowej zakładki, lecz są mocowane na całej powierzchni dachu. System ukrytego mocowania Secret Fix wykorzystuje membranę Protan SE o szerokości 2 m z fabrycznie zgrzanymi od spodu dodatkowymi pasami o szerokości 130 mm. W dogrzanych pasach znajdują się łączniki mechaniczne rozmieszczone w regularnych odstępach wynikających z obliczeń ssania wiatru.

Pasy ukrytego mocowania rozmieszczone są w poprzek długości rolki w odstępach wahających się od 400 mm do 1200 mm (w zależności od siły wiatru). Sąsiadujące arkusze zachodzą na siebie tworząc 100 mm zakładkę, łączącą membrany 40 mm zgrzewem wykonanym półautomatyczną zgrzewarką. Na specjalne zamówienie mogą być wykonane większe arkusze membrany z podłużnymi pasami. Wykonane zgrzewy są wytrzymalsze na rozciąganie niż sama membrana.

System ten umożliwia bezpośredni montaż 2 m pasów we wszystkich strefach dachu (środkowej, brzegowej, narożnej) minimalizując ilość zgrzewów na dachu, co znacznie skraca czas pracy. Pasy ukrytego mocowania charakteryzują się podwyższoną odpornością na rozciąganie w stosunku samej membrany Protan SE, co czyni je dobrą alternatywą dla Systemu Standardowej Zakładki, zwłaszcza na obszarach o dużym obciążeniu wiatrem.

System pokrycia dachowego klejonego na całej powierzchni

System pokrycia klejonego na całej powierzchni, zabezpieczający membranę przed podrywaniem przez wiatr, zdobył szczególną popularność w cieplejszych częściach Europy. System ten jest szczególnie przydatny w budynkach o konstrukcji żelbetowej, na cienkich elementach betonowych, stropoda-chach drewnianych lub z betonu lekkiego oraz wszędzie tam, gdzie montaż łączników mechanicznych jest utrudniony. Alternatywnie system ten może być stosowany razem z dodatkową izolacją przy pracach renowacyjnych, a także w miejscach, gdzie mocowanie mechaniczne nie jest wskazane (na dachach pomieszczeń o dużej wilgotności wnętrza np. baseny).

System pokrycia dachowego klejonego na całej powierzchni składa się z konstrukcji nośnej, paroizolacji, izolacji termicznej oraz membrany Protan GX. Jeśli obliczenia związane ze statecznością cieplną przegrody i możliwością kondensacji pary wodnej na to wskazują to należy zastosować warstwę paroizolacji pomiędzy stropodachem a warstwą ocieplenia.
Ogólnie umiejscowienie paroizolacji w pokryciu dachowym powinno być oparte na analizie warunków pracy i przyjętym rozwiązaniu konstrukcyjnym oraz uzasadnione stosownymi obliczeniami z zakresu fizyki budowli.

System Vacuum

System Vacuum jest to membrana swobodnie ułożona (zamocowana jedynie na obwodzie) na w pełni szczelnym i nośnym podłożu niepoddająca się obciążeniu wiatru, które przenosi na niższe warstwy dzięki wytworzonemu podciśnieniu pomiędzy membraną a podłożem. System Vacuum z ekonomicznego jak i technicznego punktu widzenia jest najlepszym systemem mocującym membranę do podłoża. Przepływ powietrza powoduje tworzenie się nad dachem ssania, które z kolei powoduje tworzenie się podciśnienia powietrza pomiędzy membraną dachową a szczelnym podłożem.

Największe podciśnienie powietrza tworzy się tam, gdzie ssanie jest najsilniejsze, zazwyczaj w rogach i na krawędziach dachu. W celu zlikwidowania powstałych przestrzeni powietrznych oraz zrekompensowania strat spowodowanych niedoskonałą szczelnością stropodachu montowane są wentylatory podciśnieniowe w miejscach o największym spodziewanym ciśnieniu. Wentylatory podciśnieniowe posiadają jednokierunkową komorę, która wypuszcza powietrze na zewnątrz, ale nie wpuszcza do środka.

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany dach próżniowy mocno przylega do podłoża. Drobne marszczenia powierzchni wywoływane są nagłymi porywami wiatru i natychmiastowym wyrównywaniem ciśnienia (dzięki efektowi próżniowego i zastosowanym wentylatorom).
Podstawowymi zasadami rozmieszczania i doboru ilości wentylatorów podciśnieniowych na płaskich dachach są:

  • Dwa wentylatory podciśnieniowe w każdym rogu (zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym)
  • Jeden wentylator podciśnieniowy na 15 metrów obwodu
  • W normalnych sytuacjach nie wymaga się wentylatorów podciśnieniowych wzdłuż krawędzi stropodachu przylegającej do wyższego budynku.

Dla zakrzywionych i odwróconych dachów wentylatory podciśnieniowe są montowane po obu stronach kalenicy. Inne rodzaje i kształty dachów, pod względem rozmieszczenia wentylatorów podciśnieniowych, muszą zostać oszacowane i zwymiarowane indywidualnie.

więcej na: www.protan.pl

 

System Sika

 Informator Techniczny Sikaplan SGK

Instrukcja montażu dachów zielonych

Instrukcja montażu membrany Sarnafil G - system klejony

 Instrukcja montażu membrany Sarnafil G - S - system mocowany mechanicznie

Instrukcja montażu membrany Sarnafil TG - system balastowy

 Instrukcja montażu membrany Sarnafil TG - system klejony

 Instrukcja montażu membrany Sarnafil TG - TS - system mocowany mechanicznie

Instrukcja Stosowania Sika Tube System

Instrukcja Stosowania Sikalastic-621 TC

Instrukcja stosowania Sikalastic-621 TC na bitumy

Instrukcja Stosowania systemów SikaRoof MTC

Membrana dachowa Sikaplan G

Poradnik wykonawcy Sarnafil TG/TS, Sarnafil G/S

Poradnik Wykonawcy Sikaplan G, VG, VGWT

Zalecenia stosowania SikaRoof MTC

 

Instrukcja montażu dachów
Instrukcja montażu dachów
Instrukcja montażu dachów zielonych
Instrukcja montażu dachów zielonych
Zaufali nam
Copyright © 2016 Staniszewski